Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle førstehjelpsenhetene. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett- alltid.

Med vår førstehjelpsavtale sørger vi både for både etterfylling og kontroll.

For å bestille en vare, vennligst bruk vårt bestillingsskjema. Dette finner du under produkter>bestilling