Avfallsbeholder 75L m/pedal

Art.nr: 24798928

Jonex beholdere for ildsfarlig avfall er konstruert for å hindre selvantennelse. For sikkerhets skyld er den også konstruert for å tåle en kortvarig brann ved at bunnen på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra gulvet og at lokket er selvlukkende. 75 liter med pedal. Selvlukkende lokk.