Dräger Com-Control 400

Com-Control 400 har en enkel “press for å snakke” knapp som kobler enheten til flere radioenheter.