Dräger Com-Control 500

Dräger Com-Control 500 er en mikrofon / høyttaler som også kan brukes med en øvre enhet (sender / mottaker-enhet). Som kommunikasjonsløsning har komponenten  forskjellige valgfrie funksjoner for forskjellige bruksområder, inkludert potensielt eksplosive miljøer.