Dräger Com-Control 550

Kontrollenhet for sender med integrert høyttaler og mikrofon. Kan kobles til en rekke av mottagermodeller . Det sterke og robuste designet er IP67 / MILSTD810G godkjent. Åpner for uavhengige implementeringer med radiomottaker (også uten headset). Brukervennlig med to PTT knapper. ATEX versjoner tilgjengelige (uavhengig av radiosender type).