Alf Lea & Co.Brannvern er godkjent av Det Norske Veritas, Lloyds register, American Bureau of shipping, Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og Sjøfartsdirektoratet for å utføre service og sertifisering av de aller fleste typer brannslokkere og systemer på skip, offshore og industri. Vi har egne montører som utfører installasjon av slokkeanlegg, brannslokningsapparater og skilt ombord i skip/rigger.

Vår serviceavdeling kan stå til tjeneste med dette for din bedrift:
• Refylling av brannslokningsapparater og ladestasjon for CO2
• Trykkprøving av apparater og slanger.
• Sertifisering av Acetylen / Oksygen anlegg
• Sertifisering av brannslokningsutstyr.
• Installasjon av gass slokkeanlegg, røropplegg, sveising og montering.
• Analysering av skumvæsker.
• Resirkulering av pulver.
• Serviceavtaler
• Konsulenttjenester
• Førstehjelpskontroll og refylling av førstehjelpsenheter
• Årlig kontroll
• 10 års kontroll/service av apparater
• 5 års kontroll

Som bedrift med serviceavtale kommer vi en gang i året og foretar vår service slik at brannvernsutstyret alltid er godkjent og kontrollert.

For privat kunder kan vi tilby kontroll, service og opplading av ditt slokkeapparat. Ditt apparat skal kontrolleres hvert femte år. Kommer du innom oss i butikken kan vi tilby deg:
• Refylling av brannslokningsapparater og ladestasjon for CO2
• Resirkulering av pulver.
• 5 års kontroll
• Service og vedlikehold av ditt apparat
• Konsultasjon om brannsikkerhet i ditt hjem
• 10 års kontroll/service/vedlikehold av ditt apparat

På Risøy i Haugesund har vi en velutstyrt butikk med brannvernsutstyr, sikkerhetsutstyr og førstehjelpsutstyr.