Hvordan sjekker du brannslukkeren din?

Du er som boligeier ansvarlig for å gjennomføre en visuell kontroll av brannslukkeren din kvartalsvis. I tillegg skal brannslukkeren godkjennes av kompetent person hvert femte år. Dette gjøres hos en godkjent bedrift. Les mer om hvordan du skal sjekke brannslukkeren din. 

Kontrolletikett

Har du et pulverapparat stående nedstøvet i en bod? Da er det høy sannsynlighet for at dette må inn til kontroll. Sjekk etiketten på brannslukkeren når siste kontroll ble utført. Det er slett ikke uvanlig at du har kjøpt brannslukkeren din uten kontrolletikett. Da må du inn til godkjent bedrift med slukkeren. Sjekk dermed at slukkeren leveres med kontrolletikett når du velger å for eksempel bytte ut pulverslokkeren med en skumbrannslukker.

brannslukker kontrolletikett

Alf Lea Brannvern er godkjent bedrift til å både kontrollere og utføre service på de fleste typer brannslukkere. Vi får kunder inn daglig som er blitt sendt videre til oss av brannvesenet og feiere. Brannvesenet sjekker blant annet at brannslukkeren din har en kontrolletikett med dato. Denne etikken betyr at apparatet ditt er kontrollert av en kompetent person etter NS 3910.  Kontrolletikett blir påført av servicetekniker etter utført kontroll eller service. Med kompetent person menes en tekniker godkjent til å utføre kontroll og service i henhold til NS 3910.

Service av apparat
For din bolig er kontrollintervallet hvert femte år og for næring er det årlig. Det betyr
altså at du som for eksempel driver klesbutikk, skal ha årlig kontroll av brannslukkeren
utført av servicetekniker/kompetent person. I etterkant skal det utstedes
branndokumentasjon til bedriftens HMS-perm. Dette kan du opprette en serviceavtale
på slik at vi følger deg opp gjennom våre systemer. Les mer om vår serviceavtale her.
For deg som boligeier er kontrolletiketten du får på siden av slokkeren med dato,
initialer til servicetekniker med et grønt kort nummer, all dokumentasjon du trenger.
Det er også viktig at godkjent bedrift også har et godkjent verksted for at de kan utføre
en service på brannslukkeren din. Vannbaserte brannslukkere skal i utgangspunktet ha
service hvert femte år, men kan ha hyppigere servicebehov hvis produsenten anbefaler
det. Pulverapparatet skal inn til service hvert tiende år, eller hyppigere etter produsents
anbefalinger. Det er ikke dermed slik at brannslukkeren må byttes ut bare fordi den er
noen år. Et mer økonomisk og miljøbevisst valg er å levere det inn til service.

Slik sjekker du brannslukkeren
Etter kravene i NS 3910 skal du som eier inspisere brannslukkeren som følgende:
Er slokkeren plassert på “angitt sted” (kjenner alle i husstanden/bedriften til
angitt sted?).
Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
– Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
– Har slokkeren synlig skader?
– Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
– Er sikringsplinten intakt og plombert?
– Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
– Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
– Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man
kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Ta kontakt med vår salgsavdeling på mail@alflea.no eller 52 70 44 70  om du har spørsmål angående kontroll av apparat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *